10.1.2017

Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Kiinteistö Oy Kannelmäen kauppakeskus
Kantelettarentie 1, 00420 Helsinki

Rekisterin nimi

Kauppakeskus Kaari, markkinoinnin ja kontaktitietojen rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Tähän Kauppakeskuskaari.fi -verkkosivuston rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään kauppakeskuksen ja sen liikkeiden asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lomakkeen kautta välitettyjä ajatuksia voidaan hyödyntää liiketoiminnassa ja niitä voidaan julkaista kauppakeskus Kaaren verkkopalveluissa.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten: nimi, puhelinnumero ja sähköposti, markkinointiluvat sekä lomakkeen kautta välitetyt ideat, kehitystoiveet ja viestit.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse antamat tiedot sähköisen liittymislomakkeen, tekstiviestin tai täytetyn paperilomakkeen kautta.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Kiinteistö Oy Kannelmäen kauppakeskus
Rekisteriseloste Kauppakeskus Kaari
Kantelettarentie 1, 00420 HELSINKI